Dokumenta

Zakon o sportu 2016 (pdf dokument)

Statut Sportskog saveza Srbije – usvojen 15.4.2016. (pdf dokument)
Statut Šahovskog saveza Srbije – 12.02.2017. (pdf dokument)
 
Poslovnik o radu Skupštine (pdf dokument)
 
Pravilnik o takmičenjima (pdf dokument) – 08.12.2022. 
 
Pravilnik o registraciji (pdf dokument) – 10.06.2022.
 
 
Opšti pravilnik o ekipnim takmičenjima (pdf dokument) – 10.06.2022.
 
Pravilnik o sudijama (pdf dokument)
 
Disciplinski pravilnik (pdf dokument)
 
Pravilnik o pravilima i postupanju u oblasti registracije i rejtingovanja turnira, međunarodnih titula i licenci (pdf dokument)
– Odluka predsednika ŠSS o postupanju rejting administratora (pdf dokument)
 
FIDE Pravila šaha (word dokument)
 
 

ZAKON O SPORTU

– PRAVILNICI –

1. Pravilnik o medicinskoj zaštiti (*.pdf)

2. Pravilnik o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama (*.pdf)

3. Pravilnik o sprečavanju dopinga (*.pdf)

4. Pravilnik o sprečavanju negativnih pojava u sportu, lažiranje sportskih rezultata, nacionalizam, rasizam i šovinizam (*.pdf)

5. Pravilnik o zaključivanju ugovora sa sportistima i stručnjacima i njihovo registrovanje u Savezu (*.pdf)

6. Pravilnik o uslovima za vršenje posredovanja prilikom transfera sportista (*.pdf)

7. Pravilnik o nomenklaturi zvanja i dozvoli za rad sportskih trenera u šahu (*.pdf)

8. Pravilnik o nomenklaturi zvanja šahovskih sudija (*.pdf)

9. Pravilnik o vođenju knjige članova (*.pdf)

10. Knjiga članova Šahovskog saveza Srbije (*.pdf)

11. Pravilnik o vođenju knjige odluka (*.pdf)

12. Knjiga odluka Šahovskog saveza Srbije (*.pdf)

13. Pravilnik o uslovima za organizovanje međunarodnih takmičenjima i učešće na njima (*.pdf)

14. Pravilnik o obavljanju stručnog rada stručnjaka u sportu (*.pdf)

15. Poslovnik o radu Izvršnog odbora Šahovskog saveza Srbije (*.pdf)

16. Poslovnik o radu Nadzornog odbora Šahovskog saveza Srbije (*.pdf)

17. Disciplinski Pravilnik Šahovskog saveza Srbije (*.word)

18. Opšti Pravilnik ekipnih takmičenja Šahovskog saveza Srbije (*.word)

19. Pravilnik o registraciji Šahovskog saveza Srbije (*.word)

20. Pravilnik o sudijama Šahovskog saveza Srbije (*.word)

21. Pravilnik o takmičenjima i kalendar takmičenja Šahovskog saveza Srbije (*.word)

22. Pravilnik o stipendiranju vrhunskih sportista amatera (*.pdf)

23. Pravilnik o dodeli nacionalnih sportskih priznanja sportistima, članovima Šahovskog saveza Srbije (*.pdf)