Wednesday, May 31, 2023

Stalna radna tela

0
U skladu sa članom 52 stav 2 Statuta Šahovskog saveza Srbije Upravni odbor je na elektronskoj sednici održanoj putem sredstava elektronske komunikacije dana 27.06.2022. godine, a shodno ovlašćenjima iz člana 40 Statua doneo sledeću: ODLUKU Formiraju se stalna...

Skupština i Upravni odbor

0
Upravni odbor Šahovskog saveza SrbijeDragan Lazić - predsednikAleksandar Mijić - potpredsednikMiroslav Aritonović - član Draško Beguš - članOlivera Papić - članSuzana Maksimović - članJovan Obradović - članMarija Lukić - članDušan Radovanović - članSiniša Remecki -...

Predsednik

0
Dragan Lazić (55) direktor je Alo MediaSystem d.o.o. Beograd, jedne od vodećih medijskih kuća u zemlji i osnivač i predsednik šahovskog kluba Sirmium Sremska Mitrovica. Ima zvanja diplomiranog ekonomiste i inženjera organizacije rada. Radnu karijeru...

Istorijat

0
KRATKA ISTORIJA ŠAHA U SRBIJI Ruski istoričar šaha Mihail Saulovič Kogan u svom delu “Očerki po istorii šahmat v SSSR” (Eseji o istoriji šaha u SSSR-u, Moskva, 1938) navodi istorijski nepouzdan podatak iz srpske krmčije...

Odbori i komisije

0
Disciplinski sud – Disciplinska komisija Dragana Sovrlić – predsednikDušan Borković – članMihajlo Savić – članStevan Kostić – zamenikLjiljana Jeftić – zamenik  Takmičarska komisija Ljubiša Nenadović – predsednikSanja PetronićMiličević Petar  Odbor za šahovske sudije Slaviša Micković – predsednikMarija LukićMilorad Maravić Stručni...

Kancelarija

0
Kancelarija Šahovskog saveza Srbije Dragan Lazićpredsedniktel: +381 60 3353 808e-mail: dragan.lazic@serbiachess.org  Andrija Jorgićv.d. generalnog sekretaratel: +381 11 3222 448e-mail: andrija.jorgic@serbiachess.org  Saša Jevtićrejting administratortel: +381 63 439 497e-mail: rating@serbiachess.org    PODACI NAZIV: Šahovski savez Srbije (Serbia Cess Federation) ADRESA: Nušićeva 25 (2. sprat), Beograd (opština Stari Grad) LICE...

Dokumenta

0
Zakon o sportu 2016 (pdf dokument) Statut Sportskog saveza Srbije - usvojen 15.4.2016. (pdf dokument) Statut Šahovskog saveza Srbije - 12.02.2017. (pdf dokument)   Poslovnik o radu Skupštine (pdf dokument)   Pravilnik o takmičenjima (pdf dokument) - 08.12.2022.    Pravilnik o registraciji...