Skupština i Upravni odbor

Upravni odbor Šahovskog saveza Srbije
Dragan Lazić – predsednik
Aleksandar Mijić – potpredsednik
Miroslav Aritonović – član 
Draško Beguš – član
Olivera Papić – član
Suzana Maksimović – član
Jovan Obradović – član
Marija Lukić – član
Dušan Radovanović – član
Siniša Remecki – član
Goran Vlajković – član

Skupština Šahovskog saveza Srbije
Aleksandar Milovanović – predsednik
Nebojša Jovanović – podpredsednik 

Nadzorni odobor Šahovskog saveza Srbije
Ivan Hržić – predsednik
Dragan Ilić – član
Milorad Jankov – član