Skupština i Upravni odbor

Upravni odbor Šahovskog saveza Srbije
Dragan Lazić – predsednik
Obren Ćetković – potpredsednik
Saša Adamović – član
Jovan Mitić – član
Slobodan Stevčić – član
Dušan Cogoljević – član
Ljubomir Jovanović – član
Slavoljub Jocić – član
Jovan Vujasinović – član
Jovan Obradović – član
Miroslav Aritonović – član 
Skupština Šahovskog saveza Srbije
Aleksandar Milovanović – predsednik
Nebojša Jovanović – podpredsednik 
Nadzorni odobor Šahovskog saveza Srbije
Nebojša Gigović – predsednik
Srđan Rogač – član
Marija Lukić – član