Stalna radna tela

U skladu sa članom 52 stav 2 Statuta Šahovskog saveza Srbije Upravni odbor je na
elektronskoj sednici održanoj putem sredstava elektronske komunikacije dana
27.06.2022. godine, a shodno ovlašćenjima iz člana 40 Statua doneo sledeću:

ODLUKU

Formiraju se stalna radna tela Šahovskog saveza Srbije na sledeći način:

1. Imenuju se za sudije Disciplinskog suda:

1. Aleksandar Bagaš-predsednik
2. Ljubomir Jovanović -član
3. Đorđe Cvijanović-član
a za njihove zamenike:
1. Marija Urošević -zamenik
2. Ivan Šarenac-zamenik

2. Imenuju se za članove Takmičarske komisije:

1. Boban Maksimović-predsednik
2. Petar Miličević-član
3. Miroslav Simonović-član

3. Imenuju se za članove Komisije za licenciranje:

1. Danko Bokan-predsednik
2. Lidija Vučković-član
3. Višeslav Krsmanović-član

4. Imenuju se članove Odbora za šahovske sudije:

1. Slaviša Micković-predsednik
2. Milorad Maravić-član
3. Dragan Babić-član

6. Imenuju se za članove Odbora za školski šah:

1. Aca Jovan Krstić-predsednik
2. Miloš Peović-član
3. Miodrag Stanković-član

7. Imenuju se za članove Odbora za ženski šah:

1. Marija Lukić-predsednik
2. Ana Benderać-član
3. Ksenija Tomin-član

8. Imenuju se za članove Odbora za omladinski i kadetski šah:

1. Nevena Savić-predsednik
2. Bratislav Bojanić-član
3. Almir Gagić-član

9. Imenuju se za članove Odbora za normativna akta:

1. Dragiša Jakić-predsednik
2. Jovica Manić-član
3. Đuro Škarić-član

Sastavi ostalih stalnih radnih tela biće definisani naknadno.
______________________
Predsednik ŠSS
Dragan Lazić, s. r