Stalna radna tela

У складу са чланом 52 став 2 Статута Шаховског савеза Србије Управни одбор је на
електронској седници одржаној путем средстава електронске комуникације дана
27.06.2022. године, а сходно овлашћењима из члана 40 Статуа донео следећу:

ОДЛУКУ

Формирају се стална радна тела Шаховског савеза Србије на следећи начин:

1. Именују се за судије Дисциплинског суда:

1. Александар Багаш-председник
2. Љубомир Јовановић -члан
3. Ђорђе Цвијановић-члан
а за њихове заменике:
1. Марија Урошевић -заменик
2. Иван Шаренац-заменик

2. Именују се за чланове Такмичарске комисије:

1. Бобан Максимовић-председник
2. Петар Миличевић-члан
3. Мирослав Симоновић-члан

3. Именују се за чланове Комисије за лиценцирање:

1. Данко Бокан-председник
2. Лидија Вучковић-члан
3. Вишеслав Крсмановић-члан

4. Именују се чланове Одбора за шаховске судије:

1. Славиша Мицковић-председник
2. Милорад Маравић-члан
3. Драган Бабић-члан

6. Именују се за чланове Одбора за школски шах:

1. Аца Јован Крстић-председник
2. Милош Пеовић-члан
3. Миодраг Станковић-члан

7. Именују се за чланове Одбора за женски шах:

1. Марија Лукић-председник
2. Ана Бендераћ-члан
3. Ксенија Томин-члан

8. Именују се за чланове Одбора за омладински и кадетски шах:

1. Невена Савић-председник
2. Братислав Бојанић-члан
3. Алмир Гагић-члан

9. Именују се за чланове Одбора за нормативна акта:

1. Драгиша Јакић-председник
2. Јовица Манић-члан
3. Ђуро Шкарић-члан

Састави осталих сталних радних тела биће дефинисани накнадно.
______________________
Председник ШСС
Драган Лазић, с. р