Odbori i komisije

Disciplinski sud – Disciplinska komisija

Dragana Sovrlić – predsednik
Dušan Borković – član
Mihajlo Savić – član
Stevan Kostić – zamenik
Ljiljana Jeftić – zamenik 

Takmičarska komisija

Ljubiša Nenadović – predsednik
Sanja Petronić
Miličević Petar 

Odbor za šahovske sudije

Slaviša Micković – predsednik
Marija Lukić
Milorad Maravić

Stručni odbor

Miloš Jovičić – predsednik
Dušan Rajković
Siniša Dražić 

Komisija za licenciranje

Višeslav Krsmanović – predsednik
Lidija Vučković
Igor Prentić
Danko Bokan 

Odbor za trenere

Josip Dekić – predsednik
Mladen Milenković
Jovan Todorović 

Odbor za školski šah

Krstić Aca Jovan – predsednik
Miloš Peović
Miodrag Stanković 

Odbor za šahovske škole

Milutin Matijašević – predsednik,
Urošević Marija
Predrag Tomin 

Odbor za projekte

Rade Goljević – predsednik
Siniša Remecki
Nikolić Boban 

Odbor za marketing

Zoran Petrušić – predsednik
Almir Gagić
Dejan Savić

Odbor za normativna akta

Ivan Sedlak – predsednik
Jovica Manić
Slavoljub Stevanović 

Odbor za problemski šah

Marjan Kovačević – predsednik
Petar Racić
Radović Srećko

Odbor za omladinski i kadetski šah

Goran Kosanović – predsednik
Ivan Hržić
Nenad Popović 

Odbor za ženski šah

Benderać Ana – predsednik
Irina Čoluškina
Ksenija Tomin

Odbor za međonarodnu saradnju

Boban Ranđelović – predsednik
Pavel Marčok
Marija Lukić