Vanredna izborna Skupština ŠSS – 26. septembar 2020

Predsednik Skupštine ŠSS prof. dr Aleksandar Milovanović, shodno članovima 36. i 45. Statuta, zakazao je Vanrednu izbornu Skupštinu ŠSS za subotu, 26. septembra 2020. godine, koja će se održati u Beogradu sa početkom u 12 časova.
Mesto održavanja biće blagovremeno objavljeno.