Telefonsko-elektronska sednica Upravnog odbora ŠSS (24. jun 2022.)

Na osnovu člana 40, tačka 5, a u vezi sa članom 14, tačka 1. i članom 41. stav 7, Statuta Šahovskog saveza Srbije, na elektronskoj sednici održanoj 24. juna 2022. godine, Upravni odbor ŠSS doneo je glasanjem (10 ZA) sledeće:

ODLUKE

1. Formirana su stalna radna tela ŠSS
– Tim za promociju šaha (link >>>),
– Tim za reviziju pravilnika o registraciji (link >>>),
– Tim za reformu sistema takmičenja (link >>>),
– Stalna radna tela (link >>>),
2. Predsednik ŠSS Dragan Lazić je ovlašćen za zastupanje ŠSS na Kongresu FIDE  (jul-avgust 2022),
3. Član UO ŠSS Dušan Radovanović je ovlašćen za zastupanje ŠSS na sednici Skupšine ECU (jul 2022),
4. Odluka o tarifama koje naplaćuje ŠSS (link >>>),
5. Izmene Odluke o naknadama iz delokruga rada rejting administratora ŠSS (link >>>),
6. Odluke o izboru domaćina Prve lige Srbije u open i ženskoj konkurenciji za 2022. godinu (Open – Vrnjačke Terme, Žene – Stara Planina).