PODRŠKA MUŠKOJ I ŽENSKOJ REPREZENTACIJI SRBIJE

Šahovski savez Srbije će u periodu do 45. Šahovske Olimpijade koja se održava u Budimešti od 10-23. septembra 2024.godine u potpunosti finansijski podržati sve potrebe članova muške i ženske reprezentacije u smislu učešća na turnirima, rada sa trenerima, zajedničkih priprema, hardversko-softverske podrške i drugih potreba.

Rukovodstvo ŠSS je u kontinuiranom kontaku sa selektorima Alisom Marić i Miodragom Perunovićem, a pored sredstava dotacija Vlade Srbije značajnu podršku imamo i od sponzora. Naše reprezentacije će na Olimpijadi biti uniformisane u izuzetno kvalitetnu opremu i smeštene u jedan od najboljih hotela.

Realizacija podrške svakom članu reprezentacije odvija se u direktnom kontaktu sa svakim igračem i u konsultacijama sa selektorima.

Šahovski savez Srbije svakodnevno nastavlja da diže lestvicu svojih ciljeva i aktivnosti.