KONKURS ZA ANGAŽOVANJE SARADNIKA ZA RAD U STRUČNOJ SLUŽBI ŠSS

Šahovski savez Srbije raspisuje Konkurs za angažovanje saradnika u radni ili honorarni odnos.

OPŠTI USLOVI:
– Aktivno vladanje engleskim jezikom,
– Vozačka dozvola B kategorije,
– Aktivno vladanje informacionim tehnologijama,
– poželjno poznavanje šaha i šahovskih zbivanja.

PREDVIĐENI POSLOVI ZA KOJE SE KANDIDATI PRIMAJU:
– Administrativni poslovi,
– Organizaciono-stručni poslovi,
– Vođenje Veb sajta i profila na socijalnim mrežama.

Svi zainteresovani kandidati treba da dostave prijavu na konkurs sa biografijom (ličnu i šahovsku), do petka 21. oktobra 2022. godine pismenim putem na adresu Saveza ili na e-mail office@serbiachess.org.

Šahovski savez Srbije

Dragan Lazić, predsednik