Telefonsko-elektronska sednica Upravnog odbora ŠSS (29. septembar 2022.)

Na 5. telefonsko-elektronskoj sednici Upravnog odbora Šahovskog saveza Srbije održanoj 29-30. septembra 2022. godine, Upravni odbor ŠSS doneo je glasanjem (9 ZA) sledeće:

ODLUKE

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa 2, 3. i 4. sednice UO.

2. Odluka o potvrđivanju potpisanih ugovora nakon 2. sednice UO

3. Odluka o usvajanju izveštaja o održanim takmičenjima:
a) Festival Svetozar Gligorić,
b) Srbija open 2022
v) Omladinski šampionat Srbije
g) Pojedinačno prvenstvo Srbije za veterane

4. Odluka o usvajanju izveštaja selektora sa Olimpijade u Čenaju i Evropskog
ekipnog prvenstva do 18 godina u Solunu

5. Usvajanje odluka i finansijskog plana u vezi sa organizacijom Pojedinačnog
prvenstva Evrope u Open konkurenciji:
a) Odluka o izboru hotela
b) Odluka o ovlašćenju
v) Odluka o kandidaturi
g) Finansijski plan

6. Odluka o tumačenju Pravilnika od strane UO.

Napomena: 4. Sednica Upravnog odbora Šahovskog saveza Srbije planirana da se održi u Vrnjačkoj Banji 24. septembra 2022. godine nije održana zbog nedostatka kvoruma.