ŠSS POMAŽE UDRUŽENE SAVEZE SA 2,4 MILIONA DINARA

Shodno finansijskom planu za 2024. godinu koji je usvojen na sednici UO ŠSS, Šahovski savez Srbije je odlučio da pomogne realizaciju projekata koje realizuju udruženi šahovski savezi.

Ukupna finansijska pomoć iznosi 2,4 miliona dinara i biće rasporedjena na sledeći način:

  • Šahovski savez Vojvodine – 600.000 dinara
  • Šahovski savez Beograda – 600.000 dinara
  • Šahovski savez Centralne Srbije – 600.000 dinara
  • Šahovski savez Kosova i Metohije – 300.000 dinara

Takodje, Šahovski savez Srbije odvojio je sredstva i za podršku Šahovskom savezu Republike Srpske u iznosu od 300.000 dinara.

Ukupna finansijska podrša ŠSS šahovskim aktivnostima u Republici Srpskoj će u naredne 3 godini iznositi ukupno 10.000 evra.