ŠAH KAO TEMA NA POŠTANSKIM MARKICAMA

Lepa vest za filateliste, kolekcionare i ljubitelje markica na temu šaha, stigla je iz Pošte Srbije. Ova ustanova objedinila je i formirala kao tematsku celinu sve marke koju u u Jugoslaviji i Srbiji izdate na temu šaha.
Cena kompleta iznosi 1.879 dinara, a zainteresovani se mogu obratiti putem e-maila biljana.opancar@posta.rs .