REDOVNA SKUPŠTINA ŠSS ĆE SE ODRŽATI 26. MARTA 2023.

Predsednik Skupštine ŠSS prof. dr Aleksandar Milovanović zakazao je Redovnu Skupštinu ŠSS za nedelju, 26. mart 2023. godine, a koja će se održati u Svečanoj sali Mašinskog fakulteta u Beogradu sa početkom u 12.00 časova, na kojoj predlaže sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela
– Radno predsedništvo
– Verifikaciona komisija
– Zapisničar i dva overivača zapisnika
2. Potvrđivanje zapisnika sa prethodnih sednica Skupštine ŠSS
3. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2022. godinu
4. Usvajanje izveštaja o radu za 2022. godinu
5. Razrešenje članova Upravnog odbora ŠSS
6. Izbor članova Upravnog odbora ŠSS

Na osnovu člana 33. stav 2. tačke 1. i 2. Statuta ŠSS stalni članovi skupštine su:

– predsednik Skupštine
– 9 delegata Šahovskog saveza Centralne Srbije,
– 8 delegata Šahovskog saveza Vojvodine,
– 7 delegata Šahovskog saveza Beograda,
– 2 delegata Šahovskog saveza Kosova i Metohije,

kao i predstavnici pridruženih članova klubova Prve lige Srbije u OPEN i ženskoj konkurenciji, koji su u poslednjem takmičarskom ciklusu zadržali prvoligaški status i to: Zmaj-Beograd, Jelica PEP-Goračići (2 delegata), 365.rs- Požega, Novosadski ŠK-Novi Sad, Naftagas-Elemir, Spartak-Subotica, Jugović-Kać (2 delegata), Bata Ćosić-Opovo, Sloven-Ruma, Rad-Beograd, Osnovac-Niš, Crvena zvezda-Beograd, Sirmium-Sremska Mitrovica, Karađorđe-Topola, Zlatar-Nova Varoš, Rudar-Kostolac

Preuzmite dokumenta za Skupštinu:
– Poziv za skupštinu – preuzmi >>>
– Punomoćje – preuzmi >>>