14. KADETSKI FESTIVAL ŠSS (RASPIS, LISTA UČESNIKA, INFORMACIJE)

Šahovski savez Srbije od 1 – 9. maja u hotelu „Patria“ u Subotici organizuje 14. kadetski festival ŠSS.

Raspis takmičenja možete preuzeti u PDF formatu >>>
Prijavni listi možete preuzeti u DOC formatu >>>
KOVID19 izjavu možete preuzeti u DOC formatu >>>

NFORMACIJA O OBAVEZNOM LEKARSKOM PREGLEDU
Za sve učesnike 14. Kadetskog festivala Šahovskog saveza Srbije, koji ne budu u prilici da ranije obezbede lekarsko uverenje, dežuraće lekar u hotelu „Patria“ u ponedeljak 3. maja od 9 – 15 časova. Cena uverenja je 600 dinara i plaća se u gotovini izvršiocu usluga.