PROGRAM ZA MLADE 2024

Na Sednici Upravnog odbora Šahovskog saveza Srbije, održanoj u Paraćinu, 11. februara 2024. godine usvojen je Program za mlade i perspektivne šahiste za 2024.

PROGRAM PODRŠKE ŠSS
NAJISTAKNUTIJIM MLADIM IGRAČIMA U 2024

Budućnost srpskog šaha je na mladima!

Kako bi se dala podrška radu perspektivnih takmičara u mlađim kategorijama, njihovim porodicama i trenerima, sa ciljem da se podigne opšti i pojedinačan nivo kvaliteta mladih igračica i igrača, Šahovska savez Srbije je pre tri godine pokrenuo Program podrške najistaknutijim mladim igračima.

Ogranizovanje trenažnih sesija u regionalnim centrima tokom godine biće jedan od osnovnih prioriteta Šahovskog saveza Srbije u 2024. godini i u godinama koje dolaze.
Stvaranje atmosfere međusobne saradnje i zdrave takmičarske konkurencije, kulta reprezentacije, proširivanje vidika i osavremenjivanje metodičko-didaktičkog pristupa radu, samo su neki od značajnih ciljeva na kojima će se zasnivati usmerenje rada Šahovskog saveza Srbije i buduće Akademije ŠSS.

Mere podrške ŠSS:
– Organizacija petodnevnog Kampa ŠSS za pobednike Kadetsko-omladinskog festivala ŠSS (po prva tri mesta u svakoj grupi),
– ŠSS će u sklopu pomoći teritorijalnim šahovskim savezima pokriti troškove učešća pobednika teritorijalnih kadetskih festivala na Kadetsko-omladinskom festivalu ŠSS (za standardni šah),
– Organizacija vikend treninga za najtalentovanije mlade šahiste. Treninzi će se organizovati uživo ili putem interneta, a svaki teritorijalni šahovski savez će moći da delegira po 5 mladih šahista iz svake starosne grupe u kategoriji dečaka i devojčica (do 8, 10, 12, 14 godina),
– Organizacija trening turnira i mečeva sa jačim šahistima,
– Uspostavljanje saradnje sa najjačim šahovskim školama u svetu,
– Pobednici Kadetsko-omladinskog festivala ŠSS imaće besplatno učešće na jednom od zvaničnih međunarodnih takmičenja FIDE i ECU za mlade po svom izboru, i plaćene sve takse za učešće na neizabranom takmičenju. Šahovski savez Srbije obezbediti besplatan prevoz za pobednike Kadetsko-omladinskog festivala na jedno od međunarodnih takmičenja FIDE i ECU.
– Drugoplasirani na Kadetsko-omladinskom festivalu imaće besplatno učešće na međunarodnom takmičenju FIDE i ECU za mlade koji nije izabrao prvoplasirani,
– Trećeplasirani na Kadetsko-omladinskom festivalu imaće plaćene takse na jednom međunarodnom takmičenju FIDE i ECU za mlade po izboru,
– Po tri prvoplasirana igrača sa Kadetsko – omladinskog festivala ŠSS iz svake grupe imaće plaćenu upisninu na Srbija openu 2024 u odgovarajućoj kategoriji,
– Obezbeđivanje finansijske podrške za učešće na turnirima i stručno usavršavanje (raspodela finansijske podrške će se vršiti po tabeli u prilogu).

ŠAHOVSKI SAVEZ SRBIJE