POZIV ZAINTERESOVANIM SUDIJAMA ZA SUĐENJE TAKMIČENJA ŠSS

Poštovane šahovske sudije,
Odbor sudija Šahovskog saveza Srbije poziva sve zainteresovane sudije sa licencom da se prijave za suđenje na narednim takmičenjima iz Kalendara Šahovskog saveza Srbije za 2023. godinu i to:
16. Kadetsko-omladinski festival ŠS Srbije, 8-16.april 2023.
Festival šaha ŠS Srbije, 16-21-maj 2023.
Pojedinačno prvenstvo Srbije, 6-14.jun 2023.
Pojedinačno prvenstvo Srbije za žene, 6-14.jun 2023.
Zainteresovane sudije potrebno je da pošalju prijavu za suđenje Odboru sudija ŠS Srbije na mejl office@serbiachess.org u najskorijem mogućem roku.
Odbor sudija ŠS Srbije, doneće Odluku o angažovanim sudijama za odnosna takmičenja do 28. marta 2023. godine.
Odbor sudija Šahovskog saveza Srbije