Poziv za vanrednu izbornu Skupštinu ŠSS

Šahovski savez Srbije objavljuje biografiju i program rada Dragana Lazića, kandidata za predsednika.
Vanredna izborna Skupština ŠSS održaće se 26. septembra 2020. godine u Beogradu.
Preuzmite Biografiju (word) >>>
Preuzmite Program rada (word) >>>