POZIV SUDIJAMA ZA PRIJAVU ZA SUĐENJE TAKMIČENJA ŠSS

Poštovane šahovske sudije,
Odbor sudija Šahovskog saveza Srbije poziva sve zainteresovane sudije sa licencom da se prijave za suđenje na preostalim takmičenjima iz Kalendara Šahovskog saveza Srbije za 2022. godinu i to:
-Prvenstvo Srbije za veterane (50+ i 65+), Vladimirci 8-11. septembar
-Prva liga Srbije, Vrnjačka Banja, 20-30. septembar
-Prva liga Srbije za žene, Stara Planina, 22. oktobar – 1. novembar
-Pojedinačno prvenstvo Srbije, 6-14. decembar (mesto još uvek nije određeno)
-Pojedinačno prvenstvo Srbije za žene, 6-14. decembar (mesto još uvek nije određeno)
Zainteresovane sudije potrebno je da pošalju prijavu za suđenje Odboru sudija ŠS Srbije na mejl office@serbiachess.org u najskorijem mogućem roku.
Odbor sudija ŠS Srbije, doneće Odluku o angažovanim sudijama, najkasnije 15 dana pre početka odnosnog takmičenja.
Odbor sudija Šahovskog saveza Srbije