Konkurs za stručno osposobljavanje i sticanje zvanja operativnog trenera u šahu

Šahovski savez Beograda uz saglasnost Šahovskog saveza Srbije ostvario je saradnju sa Fakultetom za sport Univerziteta „UNION – Nikola Tesla“, kako bi u narednih par godina što više trenera pod izuzetno povoljnim uslovima steklo zvanje operativnog trenera u šahu, a samim tim i uslove da dobije zvaničnu dozvolu za rad Šahovskog saveza Srbije.

Više informacija na sledećem LINKU >>>