UPOZNAJMO SREDNJU ŠKOLU “DOSITEJ”

UPOZNAJMO SREDNJU ŠKOLU “DOSITEJ”

Srednja škola „Dositej” pruža mogućnost pohađanja velikog broja različitih obrazovnih profila svima koji žele da steknu kvalitetno znanje u struci i zaposle se, a da pri tome budu pripremljeni za nastavak uspešnog školovanja. Misija škole je kontinuirano obrazovanje u obrazovnom sistemu „Dositej”.  

Nakon zavšene Srednje škole „Dositej”, učenici stiču sveobuhvatna znanja, što im omogućava bolju prohodnost na Visoku školu akademskih studija „Dositej”.

Srednja škola „Dositej” raspolaže savremenim nastavnim sredstvima, materijalom i opremom, tako da  organizuje nastavu baziranu na modernim principima i na dinamičan način. To omogućava da se učenici kroz grupni i individualni rad osposobe za praktičnu primenu znanja, ali i za dalje obrazovanje na kvalitetnim visokoškolskim institucijama.

Evropski i svetski obrazovni standardi podrazumevaju aktivnu ulogu učenika u nastavnom procesu i primenu savremenih informacionih tehnologija. Zato je opredeljenje Srednje škole „Dositej” da se teorijska nastava i vežbe realizuju tako da učenici mogu  da se uključe u dinamične razvojne tokove, kojima se odlikuju savremeni poslovni odnosi. U tom cilju nastavna tehnologija omogućava učenicima da uz pomoć i koordinaciju nastavnika, apstraktne pojmove pretoče u stvarne poslovne i životne primere. Na taj način, putem studije slučaja, stiču se znanja i veštine koja su primenjiva u praksi.

Srednja škola „Dositej” nudi sledeće obrazovne profile:

– Opšta gimnazija;

– Ekonomski tehničar;

– Filološka gimnazija;

– Gimnazija društveno – jezičkog smera;

– Turističko – hotelijerski tehničar;

– Pravni tehničar;

– Finansijski tehničar;

– Trgovinski tehničar;

– Trgovac;

– Mašinski tehničar;

– Brodomašinski tehničar;

– Mašinbravar;

– Tehničar optike;

– Mehaničar termoenergetskih postrojenja;

– Mehaničar alatnih mašina – specijalista V;

– Optometrista – specijalista V;

– Mehaničar termoenergetskih postrojenja – specijalista V;

– Nautički tehničar;

– Elektrotehničar energetike;

– Elektromonter mreža i postrojenja;

– Elektroenergetičar za mreže i postrojenja – specijalista V;

– Tehničar za kompjuterski upravljive mašine – specijalista V.

U školi postoji mogućnost redovnog i vanrednog školovanja.

Svi detalji I dodatne informacije mogu se videti putem sajta škole na linku >>>

(https://ssdositej.edu.rs)