Telefonsko-elektronska sednica Upravnog odbora ŠSS (29. decembar 2023.)

Na sednici Upravnog odbora ŠSS održanoj 29.12.2023. godine elektronskim putem usvojen je Kalendar takmičenja ŠSS za 2024. godinu

KALENDAR 2024 (pdf format) >>>