POZIV ZA PRIJAVU UČEŠĆA NA PRVOJ LIGI SRBIJE ZA ŽENE I MUŠKARCE

Prva liga Srbije održaće se od 7-16. septembra u hotelu “Fontana” 4*, u Vrnjačkoj Banji. Predviđeno je da se za 10 dana odigra 11 kola (jednog dana “duplo” kolo). Cena pansiona u dvokrevetnoj sobi iznosiće 3.600 dinara u dvokrevetnoj sobi po osobi po danu, kao i 4.350 dinara u jednokrevetnoj sobi.
Prema Pravilniku o takmičenjima i kalendaru takmičenja ŠSS, klubovi Prve lige Srbije za žene i muškarce obavezni su da do 8. jula 2021. godine pismeno prijave učešće na takmičenju i izvrše uplatu kotizacije.

Klubovi, koji to ne učine do navedenog roka, gube status člana Prve lige Srbije i njihovo mesto biće popunjeno prema važećim propisima.

Kotizacija za članove Prve lige Srbije za muškarce iznosi 35.000,00 dinara, a za članove Prve lige Srbije za žene iznosi 20.000,00 dinara i ista se može izvršiti na žiro račun ŠSS broj 160-340990-68.

Klubovi Prve lige Srbije, u obe konkurencije, taksu za registraciju stranog igrača uplaćuju najkasnije 15 dana pre početka takmičenja (do 23. avgusta 2021. godine) i, u istom roku,  obaveštavaju ŠSS o registraciji stranog igrača.