POZIV TRENERIMA DA OBNOVE FIDE LICENCU

Šahovski savez Srbije od kancelarije FIDE dobio je ažuriranu listu trenera sa rejting liste Srbije, sa podacima o rokovima važenja njihovih trenerskih licenci.
Lista je dostupna u sekciji SUDIJE I TRENERI na linku >>>
Iz liste je vidljivo da od 107 trenera sa nekim od priznatih zvanja, svega njih 31 ima važeću licencu, dok je ostalima licenca istekla, što znači da je zvanično ne mogu koristiti u svojim trenerskim aktivnostima.
Prema tumačenju, koje je od kancelarije FIDE dobio rejting administrator ŠSS Saša Jevtić, treneri kojima je FIDE licenca istekla i pre nekoliko godina, uplatom stiču licencu za period 2021-2024. godine.
Zbog toga Šahovski savez Srbije poziva trenere da blagovremeno obnove svoju licencu za naredni period. Svi zainteresovani treba da se obrate rejting administratoru ŠSS Saši Jevtiću, putem e-maila: FIDE.rating.srb@gmail.com.
Visina taksi za obnavljanje četvorogodišnje licence je sledeća:
FIDE Senior trener: 180 Evra
FIDE trener: 120 Evra
FIDE instruktor: 60 Evra
Nacionalni instruktor: 30 Evra
Razvojni instruktor: 30 Evra.