POZIV SUDIJAMA ZA PRIJAVU ZA SUĐENJE TAKMIČENJA ŠSS

Poštovane šahovske sudije,
Odbor sudija Šahovskog saveza Srbije poziva sve zainteresovane sudije sa licencom da se prijave za suđenje na preostalim takmičenjima iz Kalendara Šahovskog saveza Srbije za 2023. godinu i to:
-Prvenstvo Srbije za veterane (50+ i 65+), 7-10. septembar
-Prva liga Srbije, 18-28. septembar
-Prva liga Srbije za žene, 10-20. oktobar
Zainteresovane sudije potrebno je da pošalju prijavu za suđenje Odboru sudija ŠS Srbije na mejl office@serbiachess.org u najskorijem mogućem roku.
Odbor sudija ŠS Srbije, doneće Odluku o angažovanim sudijama do 10. avgusta 2023. godine.
Odbor sudija Šahovskog saveza Srbije