POSLEDNJA PRILIKA – KURS ZA ZVANJE OPERATIVNOG TRENERA PO STAROM PROGRAMU

U toku je upis na kurs za sticanje zvanja: OPERATIVNI TRENER u organizaciji  Centra za stručno osposobljavanje Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu (DIF)
Ovo je poslednji kurs u fondu od 240 sati (od maja će biti 360 sati). Predavači su profesori fakulteta i stručnjaci iz matičnih sportova. Do sada je uverenje o ovom zvanju steklo oko 1300 polaznika.
Sve informacije se mogu dobiti putem sajta www.centar-fsfv.edu.rs ili na telefon 011 3531086, ponedeljkom, sredom, petkom od 12 do 15 č