ODLUKE SA 25. SEDNICE UPRAVNOG ODBORA ŠSS

Upravni odbor Šahovskog saveza Srbije u novom sazivu održao je 15. decembra 2021. godine svoju 25. sednicu. Sednica je održana u prostorijama ŠSS u Nušićevoj ulici, a pored članova UO (sa izuzetkom opravdano odsutnog Aleksandra Kurćubića) prisustvovali i generalni sekretar Andrija Jorgić, savetnici predsednika ŠSS (Marijan Stričević, Nebojša Baralić i Saša Jevtić), kao i predsednici i sekretari svih teritorijalnih šahovskih saveza (Lidija Vučković, Zoran Bilbija, Zoran Stanimirović, Dragan Kotevski i Danko Bokan).
Predsednik ŠSS Dragan Lazić podneo je izveštaj o radu između dve sednice, a posle toga razmatrane su mnoge važne teme iz delokruga rada Upravnog odbora i donete sledeće odluke:
– Na pedlog ŠSCS, na mesto potpredsednika ŠSS je izabran Aleksandar Kurćubić, umesto Obrena Ćetkovića;
– Usvojeni su izveštaji sa takmičenja koje je Savez organizovao: Kup Svetozara Gligorića 2021, Srbija open 2021, Omladinsko prvenstvo Srbije 2021, Milenium Tim Prva liga Srbije 2021, Hibridno prvenstvo Evrope za kadete i juniore 2021;
– Usvojeni su izveštaji selektora sa Ekipnog prvenstva Evrope održanog u Sloveniji;
– Potvrđena je odluka predsednika o visinama naknada i premija članovima seniroske reprezentacije;
– Usvojena je odluka o naknadama iz delokruga rada rejting administratora;
– Usvojena je odluka o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u ŠSS;
– Usvojena je odluka o razrešenju i imenovanju novih članova Komisija ŠSS;
– Usvojena je odluka o formiranju Komisije za nagrade i priznanja ŠSS;
– Uz manje korekcije usvojen je Kalendar takmičenja ŠSS za 2022 godinu;
– Usvojen je Pravilnik o pravilima i postupanju u oblasti registracije i rejtingovanja turnira, međunarodnih titula i licenci.
Razmatranje preostala tri predložena Pravilnika o takmičenjima, sudijama i o registraciji odloženo je za narednu Sednicu Upravnog odbora. U periodu do naredne Sednice teritorijalni šahovski savezi će usaglasiti svoje stavove i poslati svoja mišljenja na predložene Pravilnike.
Veoma značajna tačka dnevnog reda je bila razmatranje aktuelne situacije po pitanju regularnosti turnira u Srbiji i usvajanje mera u ovoj oblasti. Ovo je veoma značajna tema sa aspekta ugleda srpskog šaha u svetskim okvirima koji je ozbiljno narušen jer FIDE sumnja u regularnost nekoliko turnira za osvajanje titula organizovanih u proteklom periodu. Šahovski savez Srbije će formirati Komisiju koja će se baviti regularnošću organizacije takmičenja i uskoro će se uvesti sistem nacionalnih licenci za šahovske organizatore.
Naredna Sednica će se najverovatnije održati krajem januara 2022. godine.
FOTO GALERIJA