ODLUKE SA 14. SEDNICE UPRAVNOG ODBORA ŠSS

Upravni odbor Šahovskog saveza Srbije održao je u Paraćinu svoju 14. sednicu. Pored članova UO (sa izuzetkom opravdano odsutnih Dušana Cogoljevića i Slobodana Stevčića) prisutni su bili i v.d. generalnog sekretara Andrija Jorgić, savetnik za međunarodne odnose i sponzorski pul Marijan Stričević, predsednik ŠS Vojvodine Zoran Stanimirović i, u ime domaćina OŠK “Paraćin”, rejting-administrator ŠSS Saša Jevtić.

Predsednik ŠSS Dragan Lazić podneo je izveštaj o radu između dve sednice, a posle toga razmatrane su mnoge važne teme iz delokruga rada Upravnog odbora i donete sledeće odluke:

1. Usvojen je Finansijski plan za 2021. godinu. Planirani su prihodi u iznosu od 26,5 miliona dinara, što predstavlja najveći budžet u dosadašnjoj istoriji saveza. Pored prihoda od Ministarstva omladine i sporta, planirana su i značajna sponzorska sredstva.

Rashodi će, pored obavljanja redovne delatnosti, kao i organizacije domaćih takmičenja iz kalendara, biti usmereni i na nastupe na svim značajnim međunarodnim takmičenjima, a poseban deo sredstava biće izdvojen za izmirivanje dela finansijskih obaveza nastalih pre 26. 09. 2020. godine.

2. Usvojene su izmene u Kalendaru ŠSS za 2021. godine, uzrokovane promenama nekih termina u međunarodnim takmičenjima, a organizacija Kadetskog festivala ŠSS poverena je hotelu “Patria” iz Subotice u periodu od 1 – 9. maja. Uslovi organizacije ostali su isti iz Javnog poziva objavljenog 2020. godine (takmičenje je iz epidemioloških razloga otkazano).

3. Imenovan je Organizacioni odbor Prvenstva Evrope za mlade u ubrzanom i brzopoteznom šahu u Novom Sadu, kojim će predsedavati član UO Saša Adamović, dok će funkciju direktora Prvenstva obavljati Zoran Stanimirović.

4. Usvojen je predlog predsednika ŠSS Dragana Lazića o pokretanju inicijative da Beograd bude kandidat za domaćina Šahovske olimpijade 2026. godine, a u tu svrhu, kako to predviđa Zakon o sportu, formiran je Inicijativni odbor.

5. Odlučeno je da se uvede novo takmičenje: 1. međunarodno prvenstvo Srbije, koje će se pod nazivom “Srbija open 2021”, od 2 – 8. jula prvi put održati u Beogradu. Za direktora turnira imenovan je Marijan Stričević.

6. Na predlog predsednika ŠSS uodlučeno je da se pristupi izradi “Programa podrške ŠSS istaknutim mladim igračima”.

7. Odobreni su prelasci na rejting listu Srbije nekolicini igrača koji nemaju međunarodne titule.