FIDE Seminar za sudije

FIDE Seminar za sudije
Na osnovu odobrenja FIDE, Šahovski savez Srbije organizuje seminar za sticanje zvanja FIDE sudije u periodu 21. april – 10. maj 2020. godine. Predavač na seminaru je Branislav Šuhartović IA, a asistent Nebojša Baralić IA. Nastava se organizuje on line u večernjim satima, dok se konsultacije i ispit obavljaju u prostorijama ŠSS. Pravo učešća na seminaru imaju sve licencirane šahovske sudije. Kotizacija za učešće na seminaru (uključujući nastavu, literaturu i ispit) iznosi 18.000 RSD i uplaćuje se na račun ŠSCS 340-11023286-88. Za kandidate koji su ranije učestvovali na FIDE seminaru (ali nisu položili ispit) obezbeđen je poseban popust.
Za bliže informacije se obratite Branislavu Šuhartoviću (063/8943406, bsuhartovic@gmail.com).
Opširnije o seminaru na sajtu FIDE >>>