ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA ŠAHOVSKOG SAVEZA SRBIJE

U Beogradu je 25. juna održana Redovna skupština Šahovskog saveza Srbije. Učestvovalo je 38 delegata, od mogućih 45, pa je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.
Usvojeni su finansijski izveštaji ŠSS za 2019. i 2020. godinu, kao i izvšetaj od radu posle izbora 26. septembra 2020. godine, kojeg je podneo predsednik ŠSS Dragan Lazić.
Predlog ŠS Vojvodine nije uvršen u Dnevni red.


Predsednik Skupštine ŠSS, prof. dr Aleksandar Milovanović zakazao je redovnu godišnju skupštinu Šahovskog saveza Srbije, koja će se održati 25. juna 2021. godine u hotelu “Metropol Palace” u Beogradu sa početkom u 12.00 časova.
Materijale možete preuzeti u PDF formatu: